Git ile Versiyon Kontrolü - Günlük Alıştırmalar ile Tekrar

Bu depoda "Git ile Versiyon Kontrolü" kitabında ele alınan konuları da kapsayacak şekilde Git ile versiyon kontrolünü ve Git iş akışlarını kısa pratikler ile günlük çalışma akışımıza dahil etmek için uygulamalı alıştırmalara yer alıyor. 11 gün boyunca her gün sadece 1 saat ayırıp bir uygulama yaparak Git ile ilgili kitapta anlattığımız konulardaki bilginizi pekiştirebilirsiniz.

NOT: İnternet tarayıcınızı kullanarak Git komutlarını çalıştırmak için Code School tarafından hazırlanan Try Git sayfasını da kullanabilirsiniz

Gün gün alıştırmalar

results matching ""

    No results matching ""